Preskoči na vsebino


Utemeljitev ob podelitvi odličja sv. Cirila in Metoda don Boskovim salezijancem za projekt oratorij

Slovenski škofje smo na 61. redni seji Slovenske škofovske konference (SŠK), ki je 27. junija 2011 potekala v Ljubljani, sklenili, da don Boskovim salezijancem, ki letos obhajajo tudi 110. obletnico prihoda v našo domovino, podelimo odličje sv. Cirila in Metoda za projekt oratorij, ki ima zaradi pomembne vzgojne razsežnosti in množične navzočnosti med mladimi v Sloveniji od leta 2008 status projekta nacionalnega pomena.

Redovni ustanovitelj in vĂŠliki pedagog 19. stoletja sv. Janez Bosko (1815–1888) je svoje življenje posvetil vzgoji revne in zapuščene mladine torinskih ulic, najprej dečkov, kasneje pa tudi deklic. Leta 1841, ko je Janez Bosko prejel duhovniško posvečenje, se je rodil tudi oratorij. Ob nedeljah in praznikih se je don Bosko srečeval s fanti, ki jim je svojo očetovsko ljubezen izkazoval tako, da se je z njimi družil in se igral, jih vzgajal v veri ter jih učil delati. Tako so fantje vsestransko in celovito razvijali ne samo talente in spretnosti, temveč tudi zmožnosti za medčloveške odnose. Valdocco je mladim brezdomcem postal dom, ki sprejema, župnija, ki evangelizira, šola, ki uvaja v življenje, in dvorišče za njihove prijateljske stike in za življenje v veselju. Don Boskovi salezijanci so v Slovenijo prišli leta 1901.

Salezijanske ustanove so od samih začetkov delovanja na slovenskih tleh ponujale dnevni ali praznični oziroma nedeljski oratorij. Druga svetovna vojna in povojni totalitarni režim sta občutno zavrla razvoj salezijanske pastoralne dejavnosti. Kljub nenaklonjenim zgodovinskim okoliščinam pa salezijanci in sestre hčere Marije Pomočnice niso prenehali iskati možnosti, kako bi v redno župnijsko poslanstvo prenesli oratorijskega duha.

Slovenski salezijanci so 100. obletnico don Boskove smrti leta 1988 ustvarjalno obeležili s projektom Don Boskov šotor, ki je nastal v sodelovanju z mladimi animatorji in je krožil predvsem po salezijanskih župnijah, sestre hčere Marije Pomočnice pa so v župniji Ljubljana – sv. Jakob pripravile katehetski program v oratorijskem slogu z naslovom Bambo, ki se je vsebinsko nanašal na zakramente. Od leta 1988 dalje so v Cerkvi na Slovenskem nastajale različne oblike oratorijskih programov – od poletnih župnijskih programov in priprav na nove maše, do ljudskih misijonov za otroke in mlade. Zlasti v ljudskih misijonih, ki so potekali med leti 1991 in 1994, se je za oratorijske programe dokončno uveljavilo poimenovanje oratorij.

Oratorij se je od leta 1995 hitro širil po slovenskih župnijah. Različne skupine salezijanske družine in slovenske mladinske pastorale vsako leto pripravijo oratorijski priročnik v knjižni obliki, ki oratorije povezuje med seboj, hkrati pa predstavlja možnost za zagon oratorijev tudi v tistih župnijah, kjer salezijanci in sestre hčere Marije Pomočnice niso navzoči. Leta 1996 je oratorij potekal v petindvajsetih župnijah, štiri leta kasneje že v sedemdesetih, leta 2004 v sto štiridesetih in dve leti kasneje kar v dvestotih farah. Leta 2010 je oratorij kot obliko pastoralne dejavnosti ponudilo več kot tristo deset slovenskih župnij, pri čemer se ga je udeležilo okoli 22.500 otrok ter približno 6.500 animatorjev.

Odgovor salezijanske družine na širjenje oratorijev je bila ustanovitev organizacije Oratorij Slovenije, ki na vseslovenski ravni skrbi za koordinacijo, animacijo in podporo župnijskim oratorijem. V tem okviru je organizirana raznovrstna ponudba gradiv, formacije ter podpora voditeljem in animatorjem oratorijev. Oratorij Slovenija redno prireja pomladansko srečanje animatorjev oratorija – letos je srečanje prvikrat potekalo v vseh slovenskih škofijah – in vseslovensko jesensko srečanje animatorjev, izvaja posvete voditeljev oratorija, izobražuje animatorje in voditelje ter organizira animatorij, to je oratorij za animatorje, animatorjem pa nudi tudi spletni forum. V vse več župnijah oratorijski program živi tudi med šolskim letom, saj so animatorske skupine začele delovati skozi vse leto.

V želji po zagotavljanju kakovostnejše podpore oratorijem je leta 2007 nastalo Združenje animatorjev Oratorija, ki je v sodelovanju s škofijskimi odbori za mladino organizirano v vseh slovenskih škofijah.

Zaradi razširjenosti in pastoralnega pomena oratorija smo slovenski škofje na 40. redni seji SŠK dne 26. februarja 2008 oratorij razglasili za pastoralni projekt nacionalnega pomena.

Don Boskova karizma je v slovenskem prostoru najbolj živahna in živo navzoča preko oratorijskega gibanja, v katerem se po Božji previdnosti kažejo sadovi Duha, ki navdihuje srca in jih združuje za skupno delo v korist otrok, mladih in družin. Želimo si, da bi bila salezijanska pastorala rodovitna tudi v prihodnje in bi odraščajoči mladini pomagala postajati odgovorni državljani in dobri kristjani.

msgr. dr. Anton Stres ljubljanski nadškof metropolit predsednik Slovenske škofovske konference

Lokacija:
Print Friendly and PDF