Preskoči na vsebino


Podelitev odličja sv. Cirila in Metoda nekdanjemu veleposlaniku RS pri Svetem sedežu Ivanu Reberniku

Slovenski škofje smo na 57. plenarni redni seji Slovenske škofovske konference (SŠK), ki je 29. in 30. novembra 2010 potekala na Nadškofijskem ordinariatu v Ljubljani, sklenili, da dr. Ivanu Reberniku v zahvalo in priznanje za izredne zasluge na področju diplomatske, vzgojne in bibliotekarske dejavnosti na ravni Vesoljne Cerkve in Cerkve na Slovenskem podelimo odličje sv. Cirila in Metoda.

Ivan Rebernik se je rodil 7. oktobra 1939 v Mariboru. Po končanih šolah na Prevaljah, na Ravnah na Koroškem in v akovu je leta 1963 v Rimu magistriral na Filozofski fakulteti Papeške univerze Gregoriana. Leta 1965 je diplomiral iz teologije na Teološki fakulteti iste univerze in leta 1980 dosegel doktorat znanosti. Opravil je specializacijo iz knjižničarstva na School of Library and Information Science na Catholic University of America v Washingtonu D.C. z vzporedno prakso na Smithsonian Institution Library.

Svojo poklicno pot je začel kot uslužbenec v knjižnici rimske Papeške univerze Gregoriana na različnih delovnih področjih. Kot knjižničar v Vatikanski apostolski knjižnici je bil sprva pomočnik asistenta za bibliografski opis in klasifikacijo knjig in periodike, nato pa direktor kataloškega oddelka Vatikanske apostolske knjižnice. Deloval je tudi kot redni profesor v Vatikanski šoli za knjižničarje.

Ob strokovnem poklicnem delu je sodeloval tudi pri radiu RAI v Rimu, kjer je bil odgovoren za vsakodnevne radijske oddaje v slovenščini in s tem ohranjal ter širil slovensko besedo v tujini. Bil je vodja knjižnice Rimskega inštituta GĂśrres in Kolegija Teutonik v Vatikanu. V svojem profesionalnem delu si je prizadeval tudi za razvoj in napredek bibliotekarstva, bil je pobudnik in predsednik društva Gruppo Biblioteche Ecclesiastiche, ki povezuje 25 rimskih univerzitetnih in cerkvenih knjižnic, ter računalniške mreže Unione Romana Biblioteche Ecclesiastiche (URBE). Kot bibliotekarski strokovnjak je pripravil in vodil številna strokovna predavanja in študijske posvete v Italiji in tujini.

V svojem diplomatskem delu je bil prevajalec in član italijanske delegacije na srečanju italijansko-jugoslovanske mešane komisije za uresničevanje Osimskega sporazuma ter prevajalec pri najvišjih državnih srečanjih z državniki iz Slovenije.

Od leta 1994 je deloval kot svetovalec pri Veleposlaništvu Republike Slovenije pri Svetem sedežu ter opravljal druge odgovorne naloge v administraciji Svetega sedeža. Med leti 2006 in 2010 je bil veleposlanik Republike Slovenije pri Svetem sedežu ter je organiziral knjižnico papeškega brazilijanskega kolegija v Rimu.

Obsežen opus člankov, knjig in drugih prispevkov kaže na razgledanega intelektualca in poznavalca strokovnega področja, ki je ob poklicnem delu opravljal številne naloge v korist dobrih meddržavnih odnosov. Pomembno je prispeval k izboljšanju diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem ter številnim Slovencem odprl vatikanska vrata. Vedno je bil na voljo za potrebe Cerkve na Slovenskem, kot veleposlanik pa se je trudil za rešitev odprtih vprašanj med Cerkvijo in državo.

Delo dr. Ivana Rebernika spremljajo vidne mednarodne ustanove, ki so mu podelile različna priznanja, častna članstva in nagrade: od leta 1978 je član nemške znanstvene ustanove GĂśrres-Gesellschaft in član Bratovščine Žalostne Matere Božje na Camposanto Teutonico pri sv. Petru v Rimu, od leta 1987 pa član rimske Bratovščine Presvetega imena Marijinega. Je tudi akademik Slovenske papeške teološke akademije v Rimu, magistralni vitez Suverenega malteškega reda, magistralni vitez viteškega reda Božjega groba, Comendador de Gracia Magistral viteškega reda sv. Odrešenika in sv. Brigite Švedske in od leta 2009 odlikovanec reda Ordine Piano z Gran Croce dell'Ordine di Pio IX.

Dr. Ivan Rebernik moč za izvrševanje svojega dela in izvrševanje zaupanega poslanstva črpa iz osebne vere v Jezusa Kristusa. Veleposlaniško službo je res opravljal le zadnja štiri leta, vendar pa je bil kot prepričan kristjan ter zaveden Slovenec ambasador Cerkve in Slovenije ves čas svojega življenja v Rimu. Mnogim slovenskim in drugim študentom je bil mentor, do vseh pa odprt ter občutljiv za stisko bližnjega.

msgr. dr. Anton Stres ljubljanski nadškof metropolit predsednik SŠK

Lokacija:
Print Friendly and PDF