Preskoči na vsebino


Predstavitev papeževega pisma za 7. svetovno srečanje družin

Papež Benedikt XVI. je pred 7. svetovnim srečanjem družin, ki bo potekalo od 30. maja do 3. junija 2012 v Milanu, na temo: Družina: delo in praznovanje, napisal pismo, ki je bilo konec septembra 2010 predstavljeno v Vatikanu.

Papež v pismu med drugim tudi razloži glavno temo srečanja. Delo in praznovanje nista medsebojno ločeni problematiki v vsej njuni širini, ampak sta vedno povezani z družino, v kolikor močno vplivata na njeno življenje. Pismo ob upoštevanju biblične antropologije predstavi družino, delo in praznovanje kot Božje darove, ki so notranje povezani med seboj in nujno potrebni za celostni človekov razvoj. Človek za življenje in razvoj potrebuje tako dobrine, ki so potrebne za dosego nekega cilja, kot tudi dobrine, ki si jih človek želi zaradi njih samih. V prvo skupino spadajo dobrine, kot so delo, tehnika, trg in denar, v drugo pa družina, prijateljstvo, solidarnost, poezija, glasba, umetnost, duhovnost in praznovanje. Sobivanje uporabnega in zastonjskega je nujno potrebno za ljudi, družbo in ekonomsko učinkovitost. Logika največjega možnega dobička pa teži k pospeševanju proizvodnje in potrošnje na škodo medčloveških odnosov in duhovnih vrednot. Praznični dan je zato okrnjen zaradi dela non-stop ali pa konec tedna postaja namenjen zgolj zabavi in masovnim ritualom kot so obiskovanje diskotek, stadionov, plaž in trgovskih centrov.

S tega vidika je za potrebe ekonomije posameznik bolj uporaben družina, saj je bolj razpoložljiv za mobilnost ter je bolj nagnjen k potrošnji oziroma ji lažje nameni čas in energijo. Družina je bolj sprivatizirana in skrčena na kraj čustev in individualnega zadovoljevanja potreb, nima pa ustrezne kulturne, pravne, ekonomske in politične podpore. Družinska skupnost je podvržena močnemu pogojevanju kompleksnih razdruževalnih dinamik, med katerimi imajo velik vpliv organizacija dela in krčenje praznovanja na prosti čas.

Tema svetovnega srečanja družin v Milanu bo prispevala k ohranjanju in spodbujanju pristno človeškega v današnjem svetu, začenši z uveljavljanjem novih stilov družinskega življenja.

Razlaga logotipa

V središče logotipa svetovnega srečanja družin je postavljena stilizirana podoba znamenite milanske katedrale, ki je posvečena Božji materi Mariji. Po eni strani ponazarja kraj dogajanja, po drugi pa Marijin objem, namenjen družinam z vsega sveta, ki bodo prišle na srečanje v Milano. V ozadju katedrale so nakazani obrisi oseb. Iz te povezave lahko razberemo sporočilo, da je vera vodilo družini, ki kot skupnost lahko razvija krščanske in človeške vrednote. Veselo razpoloženje družinskih članov izraža praznovanje, barve katedrale pa označujejo dogodek, katerega obzorje je celoten svet, saj bo šlo za svetovno srečanje.

Lokacija:
Print Friendly and PDF