Preskoči na vsebino


Utemeljitev podelitve Ciril-Metodovega odlicja ekonomu Zavoda sv. Stanislava gospodu Antonu Homarju

Škofje smo na 54. redni seji Slovenske škofovske konference (SŠK), ki je 17. maja 2010 potekala v Stični, sklenili, da ekonomu Zavoda sv. Stanislava gospodu Antonu Homarju v zahvalo in priznanje za njegovo požrtvovalno in predano delo pri skrbi za zagotavljanje materialnih pogojev omenjene izobraževalne in kulturne ustanove podelimo odličje sv. Cirila in Metoda.

Utemeljitev:

Gospod Anton Homar se je rodil 8. maja 1952 v Slovenski Bistrici. Zaključil je študij teologije in ekonomije. Je oče štirih otrok. Dejavno sodeluje v župniji Mekinje.

Delo ekonoma v Zavodu sv. Stanislava je prevzel leta 1994. Zavod je bil tedaj le delno obnovljen. Z osebnim zagonom in veliko mero odgovornosti se je lotil zahtevnega dela. Poskrbel je za nemoten potek dela v Škofijski klasični gimnaziji, ki je z delovanjem začela že leto poprej, in v Jegličevem dijaškem domu, ki je v šolskem letu 1994/95 začel delovati v obnovljenih prostorih. Koordiniral je delo tehničnega osebja v Zavodu in vzpostavil delovanje samostojne kuhinje. Spremljal je dokončanje izgradnje velike športne dvorane s plezalno steno, ki je bila ob akademiji novembra 1994 dana v uporabo. V naslednjem letu je bila na vrsti obnova zavodske cerkve. Osnovna dela so bila končana leta 1996, ko jo je ob prvem obisku v Sloveniji papež Janez Pavel II. tudi blagoslovil. Dogodek sam je terjal veliko povezovanja in sodelovanja z državnimi ustanovami, saj je imel papež s spremstvom v Zavodu slovesno kosilo, obenem pa se je srečal tudi z zaposlenimi in tedanjim predsednikom Vlade Republike Slovenije dr. Janezom Drnovškom.

V naslednjih letih so Zavod še naprej postopoma obnavljali. Vsa dela in skrb za nakup materiala, predvsem pa za varčno ravnanje s finančnimi sredstvi, so bila zaupana gospodu Homarju. Odgovoren je bil tudi za urejanje denacionalizacijskih postopkov, ki so bili povezani z Zavodom.

Leta 2000 je prevzel naloge pomočnika direktorja in je vrsto let sodeloval pri načrtovanju strategije in utrjevanju vizije ter poslanstva Zavoda. Leta 2002 so odprli novo enoto – Študentski dom Janeza Frančiška Gnidovca. Študentski dom so obnavljali iz sredstev, ki so bila pridobljena s podarjenimi certifikati. Prav ekonom Homar je namreč predlagal zbiranje certifikatov. Številni darežljivi verniki so na ta način podprli delovanje na novo nastajajočega katoliškega šolstva, kjer so dijaki in študentje poleg kakovostne izobrazbe deležni tudi vzgoje na osnovi krščanskih vrednot. Obnova severozahodnega dela Zavoda je potekala pod budnim in skrbnim očesom ekonoma.

Sledile so obnove notranjih atrijev, razširitev knjižnice in ureditev parkirišč v okolici Zavoda. Za naštete projekte je bilo potrebno pridobiti ustrezne načrte, izvajalce gradbenih del in njihove ponudbe. Tudi tokrat je za vse potrebno poskrbel gospod Homar. Ob končanih delih je pokazal veliko mero veselja in zadovoljstva, pri tem pa poudarjal, da je vse namenjeno mladim, da bi se v primernem šolskem okolju lahko oblikovali v odgovorne in plemenite osebnosti. Ob gospodarnem poslovanju ga vodi načelo, da je za dobro vzgojo in izobraževanje pomembno zagotavljanje kakovostnega in prijetnega okolja. Blagor mladih, ki prihajajo v zavodsko hišo, mu je vedno najpomembnejši.

Zadnji izziv, ki je bila ureditev začasnih prostorov za delovanje Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Zavodu, je sprejel odgovorno in poskrbel vse potrebno, da je septembra 2008 šola odprla svoja vrata in sprejela prvih 100 učencev. Istočasno je začel s pripravami na gradnjo nove osnovne šole, vrtca in izobraževalnega središča na severnem delu zavodskega ozemlja. Poskrbel je za rušenje dotrajanih štirih vojaških objektov in prav zdaj intenzivno pripravlja vse potrebno za novogradnjo. Za potrebe novih objektov in obstoječe osrednje zgradbe je vzpostavil delovanje nove kurilnice na biomaso. Pri tem je upošteval sodobne energetske standarde z ozirom na varovanje okolja. Za projekt je priskrbel dobršno mero evropskih sredstev. Ogrevanje sanitarne vode za potrebe dijaškega in študentskega doma na sončne celice priča o ekološki osveščenosti.

V zadnjem letu so bili poleg izgradnje nove kotlovnice obnovljeni zadnji trije notranji atriji Zavoda. Narejen je bil prizidek šestih učilnic v atriju dijaškega in študentskega doma. S temi deli je zaključen proces obnov veličastne Vancaševe umetnine, ki je ohranila svojo dostojanstveno podobo, hkrati pa pridobila na funkcionalnosti in vključevanju modernih elementov.

Gospod Homar svoje poslanstvo opravlja odgovorno. Poleg odličnih organizacijskih sposobnosti, ekonomske racionalnosti in izrednega čuta za gospodarne odločitve ga odlikujeta tudi ljubezen do Boga ter predanost v služenju Cerkvi. Njegovo življenjsko vodilo se glasi: Če Gospod ne zida hiše, se zaman trudijo njeni zidarji.

msgr. dr. Anton Stres, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK

Lokacija:
Print Friendly and PDF