Preskoči na vsebino


Kronološki pregled procesa za Grozdetovo beatifikacijo

21. avgust 1992:

Salezijanski inšpektor mag. Stanislav Hočevar je na ljubljanskega nadškofa metropolita dr. Alojzija Šuštarja naslovil prošnjo, da se začne postopek za priznanje mučeništva Lojzeta Grozdeta.

3. september 1992:

Dr. Janez Jenko, ki je bil predlagan za postulatorja, je nadškofu Šuštarju poslal potrebno gradivo za začetek postopka.

21. september 1992:

Nadškof Šuštar je izdal odlok o začetku postopka za priznanje mučeništva Lojzeta Grozdeta in obenem imenoval:

dr. Janeza Jenka SDB za postulatorja mag. Rudija Borštnika SDB za pravdnika Franca Šenka SDB za notarja in msgr. Zdravka Revna za delegata.

27. september 1992:

Nadškof Šuštar je ob navzočnosti vrhovnega predstojnika salezijancev Egidija Viganoja na slovesnosti v Šentrupertu na Dolenjskem, kjer je pokopan Lojze Grozde, razglasil začetek postopka za priznanje mučeništva Lojzeta Grozdeta.

17. oktober 1992:

Prva seja procesa za priznanje mučeništva Lojzeta Grozdeta. Poleg nadškofa Šuštarja in tajnika Antona Jamnika so se je udeležili: na novoimenovani škofov delegat msgr. Zdravko Reven, pravdnik mag. Rudi Borštnik, notar Franc Šenk in postulator postopka dr. Janez Jenko, ki so prisegli, da bodo nalogo dobro izvršili. Priloženi so bili dokumenti o začetku procesa.

19. oktober 1992:

Nadškof Šuštar je Kongregacijo za zadeve svetnikov v Rimu zaprosil za Nihil obstat, kar pomeni, da ni bistvene ovire za začetek oz. nadaljevanje postopka.

20. oktober 1992:

Nadškof Šuštar je izdal odlok o imenovanju teološke komisije in odlok o imenovanju zgodovinske komisije za omenjeni postopek.

November 1992:

V Sporočilih slovenskih škofij št. 11/92 je bil objavljen Odlok o začetku postopka za priznanje mučeništva Lojzeta Grozdeta.

1. december 1992:

Kongregacija za zadeve svetnikov v Rimu je za postopek izdala svoj Nihil obstat.

December 1992:

V Sporočilih slovenskih škofij št. 12/92 je bilo objavljeno poročilo o začetku postopka in prvi seji.

11. januar 1993:

Člani teološke in zgodovinske komisije so zaprisegli. Teološka komisija je izročila napisano izjavo z dne 30. oktobra 1992. Priloženi so bili dokumenti o začetku postopka.

21. januar 1993:

Prva seja, na kateri je bil zaslišana temeljna priča prof. dr. Anton Strle.

19 . februar 1993 – 29. marec 1999:

Poleg Strleta je bilo v tem času zaslišanih še štiriintrideset prič. Večino prič je predlagal postulator.

18. januar 1996:

Imenovan je bil novi postulator mag. Stanislav Hočevar SDB, ki je ob tej priložnosti tudi zaprisegel.

8. januar 1997:

Izjava zgodovinske komisije o Božjem služabniku Lojzetu Grozdetu in kratek oris političnih razmer v Sloveniji pred in med drugo svetovno vojno.

29. marca 1999 (31. seja):

Dosedanja pomočnica notarja s. Amalija Kuri ŠS je zaprisegla za notarko, za pomočnico notarke pa je bila na novo imenovana s. Marija Šimenc HPM, ki je ob tej priložnosti tudi zaprisegla.

29. marca 1999:

seja: Postulator je predal dokumente in spise Božjega služabnika Lojzeta Grozdeta.

seja: Pripravljena izjava o nečeščenju Božjega služabnika.

seja: Pripravljen odlok o objavi listin.

seja: Imenovanje in zaprisega prevajalca (prepisovalca).

seja: Prevajalec izroči transunto in prva seja primerjanja.

12. avgust 1999:

seja: Sklepna seja primerjanja transunta z originali.

20. avgust 1999:

Ekshumacija (prekop trupla) Božjega služabnika Alojzija Grozdeta na temelju odloka ljubljanskega nadškofa metropolita dr. Franca Rodeta, št. 416/99 z dne 28. julija 1999.

avgust 1999:**

Slovesna sklepna seja procesa na nadškofijski ravni.

19. oktober 1999:

Nadškof Rode je na sedežu Kongregacije za zadeve svetnikov v Rimu izročil vso zbrano dokumentacijo škofijskega postopka (v obsegu šestih enot) prefektu Kongregacije za zadeve svetnikov kardinalu Jose Saraiva Martinsu. Priče izročitve gradiva so bili tudi tajnik Kongregacije nadškof msgr. Edward Nowak, postulator mag. Stanislav Hočevar SDB in svetovalec Kongregacije p. dr. Viktor Papež OFM.

9. november 1999:

Za t. i. rimsko fazo procesa je bil imenovan novi postulator p. dr. Viktor Papež OFM.

1. junij 2001:

Kongregacija za zadeve svetnikov v Rimu je izdala dekret o pravilnosti škofijskega procesa.

15. junij 2001:

Za relatorja procesa je bil imenovan p. Ambrosius Eszer O. P.

Junij 2001:

Za novega postulatorja procesa je bil imenovan mag. Igor Luzar.

23. september 2003:

Postulator mag. Igor Luzar je skupaj z zunanjo sodelavko v procesu dr. Silvio Monico Correale na sedežu Kongregacije za zadeve svetnikov v Rimu pod protokolno številko N. 1888 izročil pripravljeno pozicijo Positio super martyrio ac fama martyrii – Beatificationis seu declarationis martyrii Servi Dei ALOISII GROZDE – LAICI EX ACTIONE CATHOLICA IN ODIUM FIDEI, UTI FERTUR, INTERFECTI (+ 1943).

September 2003:

Od septembra 2003 dalje je izročena Pozicija uvrščeno na listo čakanja za obravnavo na Kongregaciji za zadeve svetnikov v Rimu.

16. februar 2009:

Postopek za Grozdetovo beatifikacijo se je začel v ljubljanski nadškofiji (1992). Dne 7. aprila 2006 je papež Benedikt XVI. iz dela ljubljanske nadškofije ustanovil novomeško škofijo. V skladu z normami Kongregacije za zadeve svetnikov (Sanctorum Mater art. 21 § 1.; v AAS 99 (2007) 6, 1.6. 2007, 465-510) je za vodenje postopka za beatifikacijo odgovoren škof škofije, na teritoriju katere je Božji služabnik umrl. Župniji Mirna in Šentrupert na Dolenjskem se (po ustanovitvi nove škofije) nahajata v novomeški škofiji. V skladu s tem je prefekt Kongregacije za zadeve svetnikov nadškof msgr. Angelo Amato SDB dne 16. februarja 2009 na prošnjo novomeškega škofa msgr. Andreja Glavana in ob soglasju ljubljanskega nadškofa metropolita msgr. Alojza Urana izdal dekret, da postopek v nadaljevanju vodi novomeška škofija.

16. junij 2009:

Na redni seji teologov Kongregacije za zadeve svetnikov v Rimu je bila po temeljiti preučitvi pozicije enoglasno sprejeta odločitev, da gre v primeru Božjega služabnika Lojzeta Grozdeta za mučeništvo in odium fidei – iz sovraštva do vere.

19. januar 2010:

Na rednem kongresu kardinalov in škofov članov Kongregacije za zadeve svetnikov v Rimu je bila sprejeta pritrdilna odločitev, da gre v primeru Božjega služabnika Lojzeta Grozdeta za mučeništvo in odium fidei – iz sovraštva do vere.

27. marec 2010:

Sveti oče Benedikt XVI. je v posebno avdienco sprejel prefekta Kongregacije za zadeve svetnikov, nadškofa msgr. Angela Amata SDB in odobril objavo o priznanju mučeništva Božjega služabnika Alojzija Grozdeta.

Kronologijo je sestavil in pripravil postulator mag. Igor Luzar.

Lokacija:
Print Friendly and PDF