Preskoči na vsebino


Utemeljitev ob podelitvi odličja sv. Cirila in Metoda prelatu prof. dr. Rafku Valenčiču

Škofje smo na 51. redni seji Slovenske škofovske konference (SŠK), ki je 30. novembra in 1. decembra 2009 potekala v Mariboru, na predlog Teološke fakultete in založbe Družina sklenili, da prelatu dr. Rafku Valenčiču v zahvalo in priznanje za izredne zasluge na področju uredniške, vzgojne in teološke dejavnosti v Cerkvi na Slovenskem podelimo odličje sv. Cirila in Metoda.

Rafko Valenčič se je rodil 12. oktobra 1937 v Merečah pri Ilirski Bistrici. Po končani gimnaziji v Pazinu je študiral teologijo v Ljubljani (1956–1962). Že v semenišču se je poleg študija ukvarjal tudi z glasbo ter je bil dirigent zbora v bogoslovju.

Leta 1962 je bil posvečen v duhovnika. Po posvečenju je opravljal kaplansko službo v Postojni, Bertokih in Izoli. Septembra 1965 je odšel na študij v Rim, kjer je na Akademiji Alfonzijani študiral moralno teologijo (1965–1968). Opravil je tudi študij kompozicije na Papeškem inštitutu za cerkveno glasbo v Rimu (1966–1967) ter pastoralne sociologije v Leuvnu (Louvainu) v Belgiji (1967).

Po končanem študiju je bil pet mesecev kaplan v Piranu, nato ga je pot vodila v Ljubljano. Šest let je bil vzgojitelj in študijski prefekt v Bogoslovnem semenišču, hkrati je začel službo profesorja na Teološki fakulteti, kjer se še danes znanstveno udejstvuje in deluje kot honorarni predavatelj. Med drugimi službami na Teološki fakulteti v Ljubljani je bil profesor pastoralne in moralne teologije, bil je tudi dekan ter član Habilitacijske komisije Univerze v Ljubljani.

Valenčičevo znanstveno-raziskovalno delo obsega pastoralno in moralno teologijo ter pastoralno-sociološke raziskave. Svoje prispevke redno objavlja v domačih in tujih znanstvenih revijah (Bogoslovni vestnik, Centro Studi Europa Orientale, Diakovensia, Nova revija, Obnovljeni život in Riječki katolički časopis), zbornikih in strokovnih publikacijah.

Pomembna so zlasti njegova dela: Družbeni nauk Cerkve (1994, uredil skupaj z dr. Janezom Juhantom); Župnijska pisarna (1988, ur.) ter več izdaj priročnikov Zakrament pokore (1975), Osnovna pastoralna teologija (1994) in Posebna pastoralna teologija (2000). Ureja publikacije in zbirke, kot so: Cerkev v sedanjem svetu, Cerkveni dokumenti, Cerkveni dokumenti – Nova serija ter glasilo Oznanjevalec. Med zadnjimi deli je odmevna knjiga Sveti Hieronim – mož s Krasa, ki je izšla pri založbi Družina (2007).

Obsežno in neprekinjeno delo izkazuje predanost Cerkvi na Slovenskem ter predstavlja zgled novim generacijam teologov. Njegov znanstveni in teološki doprinos na raziskovalnem področju sta krajevni Cerki omogočila dodatne vire znanja in kakovostnih informacij.

msgr. dr. Anton Stres, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK

Lokacija:
Print Friendly and PDF