Preskoči na vsebino


Maša ob 2. obletnici papeževanja Benedikta XVI. in podelitev odličja prof. Angeli Tomanič

V soboto, 21. aprila zvečer, je v župnijski cerkvi sv. Kancijana in tovarišev mučencev v Kranju ljubljanski nadškof in metropolit ter predsednik Slovenske škofovske konference msgr. Alojz Uran daroval sveto mašo ob drugi obletnici papeževanja Benedikta XVI.

Po maši je bil še kratek slavnostni koncert Komornega zbora Gallus, ki je prepeval tudi med slovesno mašo. Pred koncertom pa je nadškof Uran podelil najvišje cerkveno priznanje "Odličje sv. Cirila in Metoda" za neutrudno in dolgoletno delo v Cerkvi na Slovenskem in v župniji prof. Angeli Tomanič. V obrazložitvi so navedene samo nekatere njene najvidnejše zasluge in prizadevanja.

Po koncertu so prof. Angeli Tomanič čestitali tudi pevci Komornega zbora Gallus, Škrjančki in Kancijančki, po pesmi "Sto let", ki sta jo intonirala Filip na harmoniko in Matija s pozavno, pa so se preselili v župnijske prostore na srečanje, ki ga je "intoniral" nadškof Uran. (pIR)

ŽUPNIK PRELAT STANISLAV ZIDAR: UVOD V MAŠO IN KESANJE: Zvočni zapis

LJUBLJANSKI NADŠKOF IN METROPOLIT MSGR. ALOJZ URAN, PREDSEDNIK SLOVENSKE ŠKOFOVSKE KONFERENCE: HOMILIJA: Zvočni zapis

Spoštovani gospod župnik in dekan ter gospod kaplan, dragi sobrat v duhovništvu, dragi bogoslužni sodelavci, ministranti, bravci, pevci in pevke, spoštovana odlikovanka gospa Angelca, dragi bratje in sestre v Kristusu!

Na poseben slovesen način nocoj obhajamo papeževo nedeljo, ko smo ta teden slavili njegov visoki življenjski jubilej 80 letnico življenja in obenem tudi drugo obletnico njegove izvolitve za naslednika apostola Petra.

Bil sem navzoč pri avdienci. Sem nesel pozdrave slovenskega božjega ljudstva Cerkve na Slovenskem, svetega očeta tudi povabil naj nas ob priliki obišče in je rekel, da to ne bo težko, saj smo zelo blizu. Tako upamo lahko, da lahko pričakujemo v prihodnjih letih tudi obisk svetega očeta pri nas.

Veliko lepega smo doživeli že ob njem. Ne samo prej, ko je kot najožji sodelavec in teolog, voditelj Kongregacije za nauk vere skupaj s svetim očetom Janezom Pavlom vodil sveto Cerkev, ampak tudi, ko se je poslavljal od Božjega služabnika, ko smo doživeli tisti čudoviti dan slovesa, ki je bil velikonočni praznik pred pročeljem Sv. Petra v Rimu pred dvema letoma. In potem so začele stvari odvijati zelo hitro naprej. Po kratkih konklavah je bil za 264. Petrovega naslednika izvoljen prav on - Joseph Ratzinger. Izbral si je ime Benedikt XVI. Ime samo pomeni: blagoslovljen. Če je prejšnji papež, ki nas je tudi obiskal tukaj v Sloveniji, ponesel Kristusovo oznanilo do konca sveta, tako da se je Kristusovo ime slišalo med vsemi narodi, potem novi papež nadaljuje njegovo delo, vendar predvsem s poglabljanjem v vso resnico, ki ji želi služiti. Njegovi najožji sodelavci pravijo, da sedanji papež ne išče nobene popularnosti. Dunajski kardinal Christoph SchĂśnborn, ki je - mimogrede povedano moj dvojček po rojstvu, štiri ure sva narazen po rojstvu - in je eden najtesnejših papeževih sodelavcev in somišljenikov, je že ob njegovi izvolitvi napovedal, da bo Benedikt XVI. kristjane vodil k resničnim virom in najglobljemu jedru modrosti življenja. In po dveh letih lahko rečemo, da to čudoviti uresničuje.

Najprej ne moremo mimo njegove okrožnice "Bog je ljubezen", kjer razlaga bistvo krščanstva in humanizma nasploh. Profesor, ki ima za seboj več kot šeststo strani objavljenih naslovov, se je v svoji prvi papeški okrožnici odločil, da na preprost način, vendar izjemno poglobljeno obravnava krščansko pojmovanje ljubezni, temeljno resnico naše vere. V njej spregovori o tem, da je Bog ljubezen in da je človek ustvarjen za ljubezen, saj v njej najde svojo izpolnitev. V okrožnici ugotavlja, da je dandanes težko govoriti o ljubezni, ker je toliko krat zlorabljena. Zato pa smo toliko bolj poklicani, da kristjani živimo, zajemamo iz te večne ljubezni zato, da bi mogli v svojem življenju in v svojem oznanjevanju posredovati predvsem to najvišjo obliko ljubezni, ki se kaže na križu, v darovanju in v evharistiji, ko se daje za druge.

V današnji Božji besedi stoji v ospredju apostol Peter - prvi papež. Z njim smo se srečali tako v 1. berilu, kot tudi v evangeliju.

V 1. berilu poslušamo, kako je veliki duhovnik zasliševal apostole, ko so jih že drugič vrgli v ječo in jim je očital: "Zabičali smo vam, da ne govorite v tem imenu, vi pa ste ves Jeruzalem napolnili z njegovim naukom." Vendar isti Peter, ki je pred velikim petkom popolnoma odpovedal, zatajil svojega učitelja in prijatelja, je tokrat napolnjen s Svetim Duhom pogumno povedal: 'Boga je treba poslušati bolj kot ljudi', in potem oznanil naprej: "Bog naših očetov je obudil Jezusa, ki ste ga vi pribili na križ in umorili. Bog pa ga je kot voditelja in odrešenika povišal na svojo desnico, da bi Izraelu podelil spreobrnjenje in odpuščanje grehov. Mi smo priče teh dogodkov." Človek, ki doživi srečanje z Bogom, s Kristusom, ne more ostati, ne da bi pričeval o tem. Judovski voditelji so potem dali apostole pretepsti. In to ni bil €Ś, ni bilo nekaj lahkega. Apostoli pa so kljub temu odhajali od velikega zbora veseli, da so smeli vsaj nekaj pretrpeti za Jezusovo ime.

V evangeliju smo slišali, kako se je Jezus po vstajenju tretjič prikazal apostolom in to pri Tiberijskem jezeru. Učenci so se vso noč trudili, pa niso nič ujeli. Tedaj je na obrežju naenkrat stal neznanec in prvi ga je spozna Janez, učenec, ki je doživel njegovo ljubezen in je videl najgloblje, prvi spoznal in priznal vstajenje. Na Jezusovo besedo so vrgli še enkrat mrežo in zajeli ogromno količino rib, velikih rib, tako, da se je Janez, pisatelj tega evangelija, še v visoki starosti spominjal, da jih je bilo 153. Ta dogodek nas spominja na tisti prvi obilni ribji lov, ki ga je doživel Peter z Jezusom, ko je tudi vso noč metal mreže in potem mu je Jezus rekel: 'Vrzi mreže na lov' in Peter je takrat že zaupal in je rekel: 'Vso noč smo lovili, nič ni bilo, vendar na tvojo besedo bom vrgel mrežo'. In ko je zajel veliko množino rib, je padel k njegovim nogam in je rekel: Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek! To je bilo osnovno spoznanje za apostola, pravzaprav za vsakega kristjana, da je grešnik, da smo samo slabotni ljudje. Tudi papež, škofje, duhovniki, vsi smo samo slabotni romarji.

V drugem delu evangelija pa beremo poročilo o Jezusovem razgovoru s Petrom. Jezus ga trikrat vpraša, če ga ljubi. Peter trikrat odgovarja, da ga ima rad. Trikrat ga je zatajil in sedaj je v trikratnem vprašanju videl, kako ga Jezus znova postavlja pred resnico, da se ne sme zanesti nase, ampak zaupati Vanj. Peter se je velikodušno odločil za Jezusa. To se je pokazalo tudi takrat, ko je Janez rekel: 'Gospod je!' In Peter je prvi si oblekel haljo in kar skočil v vodo, da bi bil čim prej pri Njem. To je znamenje njegove pripravljenosti, njegove želje, da bi mu bil blizu. In tokrat ga Jezus ni vprašal, ali veš resnice, veš zapovedi, veš kaj sem takrat in takrat povedal, ampak ga je vprašal samo preprosto: 'Ali me ljubiš?'

Bratje in sestre, to je osnovno vprašanje, ki je postavljeno vsakemu izmed nas, ki je postavljeno tudi naši sestri Angelci, ki je toliko krat s svojim požrtvovalnim delom na področju cerkvene glasbe darovala svoje življenje popolnoma za Jezusa Kristusa.

Ob osemdesetletnici življenja našega svetega očeta in drugi obletnici vodenja vesoljne Cerkve, se danes zahvaljujemo na poseben način tudi naši nagrajenki gospe prof. Angeli Tomanič. Skupaj s pevci sodeluje pri tej sveti maši in bo na koncu za papeža pripravila tudi kratek koncert. Angelci, kot smo jo vedno klicali in jo še danes kličejo, ki je v svojem plemenitem poslanstvu služenja Cerkvi na Slovenskem kljub različnim pritiskom in preizkušnjam iz časa polpretekle zgodovine vztrajala, se bomo zahvalili s podelitvijo odličja sv. Cirila in Metoda, ki je najvišje odlikovanje Slovenske škofovske konference. Z močno in globoko vero ter ljubeznijo do cerkvene glasbe in orgel ter seveda s svojim talentom je v Cerkvi na Slovenskem pustila neizbrisno znamenje. Organistka in zborovodkinja Angelca si to za svoje neutrudno in pomembno delo v Cerkvi na Slovenskem gotovo zasluži. Samo tisti, ki je kdaj opravljal to delo, ali pa bil blizu, da je spremljal, ve koliko žrtev, koliko tihih naporov, koliko odrekanja je bilo potrebno, da je lahko svoje poslanstvo v različnih župnijah, predvsem tukaj v Kranju, tako zvesto izpolnjevala. Mislim da to odličje, ki ga bo sprejela, ne more niti približno pomeniti vse tisto, kar je ona žrtvovala. In gotovo tudi nima želje, da bi ji dali na zunaj prevelike časti, lahko pa se zaveda, da je njeno delo zapisano v nebesih z zlatimi črkami. V odlikovanju bo zapisano: "Z dolgoletnim poučevanjem na Orglarski šoli, z vodenjem pevskih zborov ter s pedagoškim delom je na področju sakralne glasbe pustila neizbrisno znamenje tako doma kot v svetu."

Bratje in sestre, ko danes začenjamo tudi molitveno osmino za duhovne poklice, se zahvaljujemo za duhovne poklice, za papeža Benedikta XVI., za škofe, duhovnike, redovnike in redovnice, za številne druge poklice, - predvsem za poklic naše organistinje Angelce, - ki pomenijo za življenje Cerkve izredno bogastvo. Obenem pa vas ta teden, ki je pred nami, prosim, prosimo tudi za nove duhovne poklice. Vsak dan bomo pri bogoslužju v cerkvi premišljevali o Svetem pismu, ki je knjiga Božjega klica, ki nikoli ne utihne. Moramo pa prositi za poklice, kot je Jezus naročil: 'Prosite gospoda žetve naj pošlje delavce na svojo žetev. Amen. (po pisni predlogi in zvočnem zapisu: pIR)

LJUBLJANSKI NADŠKOF IN METROPOLIT MSGR. ALOJZ URAN, PREDSEDNIK SLOVENSKE ŠKOFOVSKE KONFERENCE: PODELITEV ODLIČJA TER UTEMELJITEV OB PODELITVI ODLIČJA SV. CIRILA IN METODA PROF. ANGELI TOMANIČ (bere župnik Stanislav Zidar): Zvočni zapis

Slovenski škofje smo na 2. seji Stalnega sveta Slovenske škofovske konference (SŠK), ki je dne 5. februarja 2007 potekala v Celju, sklenili, da prof. Angeli Tomanič podelimo odličje sv. Cirila in Metoda v zahvalo in priznanje za velike zasluge za Cerkev na Slovenskem in slovenski narod.

Organistka in zborovodkinja, gospa Angela Tomanič je dokončala podiplomski študij na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Po študiju se je izpopolnjevala na mnogih mojstrskih tečajih po Evropi in na triletnem tečaju interpretacije v Gradcu. Kot solistka in članica v različnih komornih sestavah nastopa doma in v tujini. Prirejala je in še vedno prireja koncerte na novih in prenovljenih orglah širom Slovenije. Nastopala je tako v domovini, npr. v Cankarjevem domu, kakor tudi v tujini, in sicer v Ameriki, Avstriji, Italiji in na Finskem.

Odlikovanka je odlična pedagoginja. Že vrsto let poučuje na Orglarski šoli v Ljubljani ter doma in v zamejstu vodi orglarske tečaje. Od leta 1977 kot organistka in zborovodkinja deluje v župniji sv. Kancijana in tovarišev mučencev v Kranju, za kar je leta 1991 prejela veliko Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj.

Od leta 1977 vodi mladinski mešani pevski zbor Škrjančki ter od leta 1983 komorni zbor Gallus. V instrumentalno skupino Capella Cantiani je združila glasbenike, ki skupaj z znanimi slovenskimi solisti spremljajo zbor na večjih slovesnostih v domači župnijski cerkvi in na gostovanjih doma in v zamejstvu. Med leti 1980-1987 pa je vodila župnijski pevski zbor. V letu 2006 je ustanovila tudi otroški zborček Kancijanovi otroci, v katerem pojejo otroci od 5. leta starosti naprej.

V Sloveniji in zunaj meja naše domovine je organizirala številna gostovanja Škrjančkov in komornega zbora Gallus, mnogi slovenski in zamejski zbori pa so obisk vrnili in zapeli tudi v Kranju.

Zbori, ki jih vodi, ohranjajo stare ljudske pesmi in skladbe, napisane v starih cerkvenih tonih, ki se sicer redko slišijo. Za zbore in za instrumentalno skupino Capella Cantiani je napisala marsikatero priredbo, prevajala pa je tudi besedila. V zborih vzgaja odlične pevce za mnoge kranjske odrasle pevske zbore.

Napisala in v samozaložbi je izdala prvo slovensko orglarsko vadnico Šola za orgle I, II, III. Prav tako je snemala in v samozaložbi izdala kasete in zgoščenke. Pomembne so tiste njene zgoščenke, ki predstavljajo orgle iz različnih slovenskih cerkvah, kot npr. Orgle pri sv. Kancijanu v Kranju (2006), kjer je v spremnem zapisu opisala zgodovino orgel in petja v kranjski cerkvi.

Urejala in vodila je oddaje o cerkveni glasbi na 3. programu Radia Slovenija, na radiu Ognjišče pa je za oddajo Klasična glasba pripravljala besedila o zgodovini orgel.

Preden je začela svoje poslanstvo opravljati v župniji Kranj, je 15 let vodila pevski zbor in igrala na orglah v župniji Brezovica, nato pa 9 let v župniji Vodice.

V svojem plemenitem poslanstvu služenja Cerkvi na Slovenskem je kljub političnim pritiskom iz časa polpretekle zgodovine vztrajala vse do danes. Z močno in globoko vero ter ljubeznijo do cerkvene glasbe in orgel ter seveda s svojim talentom je v Cerkvi na Slovenskem pustila neizbrisno znamenje.

Organistka in zborovodkinja Angela Tomanič, ki bo letos dopolnila visok življenjski jubilej 70 let svojega življenja, si za svoje neutrudno in pomembno delo v Cerkvi na Slovenskem zasluži odličje sv. Cirila in Metoda.

msgr. Alojz Uran predsednik SŠK

Lokacija:
Print Friendly and PDF