Preskoči na vsebino


Odprtje razstave: "Ob 100-letnici rojstva patra Simona Ašiča (1906-1992)"

Ob 100-letnici p. Simona Ašiča, cistercijana in zeliščarja, so v prostorih Cistercijanske opatije Stična v četrtek, 7. septembra 2006 zvečer, odprli razstavo z naslovom: "Zeliščar 20. stoletja". Ob okrogli obletnici rojstva je bilo že več prireditev, ta pa prikazuje s. Simona skozi zeliščarstvo, preko katerega je gotovo bil najbolj poznan in je vsekakor eden izmed večjih zeliščarjev med stiškimi menihi in eden vidnejših zeliščarjev na Slovenskem v 20. stoletju. Z zelišči in nasveti je pomagal številnim pomoči potrebnim, zelo znan pa je bil tudi po besedah po skoraj vsakem osebnem svetovanju ali svetovanju preko več kot 2500 pisem po Sloveniji in tujini, ko je naglašal: Pa Bogu se priporočite!

"Cistercijani so že ob svoji ustanovitvi v 12. stoletju imeli posebno bolniško sobo (infirmarium), kjer so menihi zdravili in oskrbovali bolnike ter jim pripravljali domača zdravila. Zato so že od nekdaj morali imeti zalogo zdravil." Tako je zapisano v priložnostni zloženki, ki uvaja v to razstavo in poda tudi kratek življenjepis p. Ašiča, besedilo pa je pripravila ga. Sabina Velikanje, ki je tudi avtorica razstave. Nadaljuje:

"V najstarejši dobi so zase uporabljali le najpreprostejša zdravila, ker so menili, da prevelika skrb za telesno zdravje in dragocena zdravila nasprotujejo njihovim asketskim redovnim pravilom. Pozneje so se držali besed starozaveznega "modrega" misleca Siraha, ki pravi, da razumen mož ne odklanja zdravil.

Od 12. do 20. stoletja je imel samostan vedno svojega bolničarja zdravilca, da je zdravil menihe. Ti zdravilci so pomagali tudi preprostim prebivalcem v okolici, ker ti niso imeli dovolj denarja za zdravnika.

Tako se je v okolici Stične in na Dolenjskem počasi širila ljudska medicina.

Največji zeliščar med stiškimi menihi je bil pater Simon Ašič.

Jože (pater Simon) Ašič se je rodil 30. novembra 1906 v zaselku Trebež. vas Gorica v župniji Brestanica. Ljudsko šolo je obiskoval v Brestanici, gimnazijo pa v samostanu v Stični, kamor je prišel kot 13-letni gojenec.Gimnazijo in maturo je končal na Poljskem v cistercijanskem samostanu Mogila pri Krakovu. Prve redovne zaobljube je naredil leta 1925. Bogoslovje je študiral v cistercijanskem samostanu Marienstatt v Nemčiji in v Ljubljani. V cerkvi Žalostne Matere Božje v Stični je bil 24. avgusta 1930 posvečen v duhovnika.

Dvakrat se je vrnil v Mogilo, kjer je bil magister novincev, redovnih bratov, predavatelj teologije in spovednik.

V Ljubljani je bil v letih od 1936 do 1941 prefekt v samostanskem Slomškovem zavodu, potem pa je v samostanu Stična opravljal različne službe. Več let je bil magister novincev in klerikov, ki jih je tudi poučeval teologijo. Prek 20 let je bil župnik vikar stiške župnije, 30 let samostanski prior.

Med 2. svetovno vojno je bolnim duhovnikom pomagal z zelišči, ker drugih zdravil ni bilo. Resneje se je začel ukvarjati z zelišči po drugi svetovni vojni. Zaradi pomanjkanja slovenske literature je moral prevesti predvsem nemške knjige o zdravilnih rastlinah.

Na vztrajno prigovarjanje svojih prijateljev se je pater Simon Ašič odločil napisati knjigo o zdravilnih rastlinah oziroma o zdravljenju najpogostejših bolezni z zelišči. V petih letih je napisal tri knjige. Vse je izdala najstarejša slovenska založba Mohorjeva družba v Celju.

Prva knjiga z naslovom: Pomoč iz domače lekarne je bila posvečena 850-letnici stiškega samostana. Izšla je leta 1984 v nakladi 39.500 izvodov in je bila šestkrat ponatisnjena; skupaj je izšla v 89.300 izvodih.

Druga knjiga: Pomoč iz domače lekarne II je bila natisnjena (s ponatisi) v 87.800 izvodih.

Tretja knjiga: Priročnik za nabiranje zdravilnih zelišč je izšla (s ponatisi) v 49.600 izvodih.

Četrta ima dva dela: Recepti in Priročnih za nabiranje zdravilnih zelišč, skupni naslov pa je Domača lekarna p. Simona Ašiča. Mohorjeva jo še vedno izdaja. Dvakrat je izšla tudi v nemščini (leta 2000 in 2006).

Leta 1991 sta izšli dve njegovi knjigi tudi v hrvaški izdaji: Pomo‡ iz doma‡e ljekarne in Priručnik za skupljanje ljekovitog bilja.

Patrov življenjepis je napisal Vojan Tihomir Arhar v knjigi Med molitvijo in zdravilnimi rastlinami.

Pater Simon Ašič je v 86. letu umrl 25. avgusta 1992. Pokopan je bil 28. avgusta 1992 na cistercijanskem pokopališču v Stični. "

Slovenski verski muzej je s to občasno razstavo predstavil v prvem delu Ašičeve osebne predmete, fotografije, knjige, ki jih je napisal, pa tudi ponatise in prevode v druge jezike, v drugem delu pa je predstavil zeliščarstvo in ljudsko medicino na Dolenjskem.

Razstavo je pripravila ga. Sabina Velikanje, pa tudi zelišča, ki so na razstavi in pa predstavitev p. Ašiča v video obliki, ki je tudi na ogled. Razstava bo odprta vse do nedelje, 3. decembra 2006. (Sabina Velikanje in i.)

Lokacija:
Print Friendly and PDF